Your Library Name
ปรัชญา ใจสะอาด.

การวิจัยเพื่อศึกษาความต้องการและแนวทางการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตของโรงเรียนในอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ / โดย ปรัชญา ใจสะอาด...[และคนอื่น ๆ] - พิมพ์ครั้งที่ 1 - เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, 2548 - ฉ, 122 แผ่น : ตาราง

บรรณานุกรม : แผ่น [75]-77


ห้องสมุดโรงเรียน.
โรงเรียน--เชียงใหม่. อำเภอเชียงดาว.
    Maxtrix Library
    57/1 Soi Ladprao 30, Chandrakasem, Chatuchak, Bangkok 10900, Thailand
    ☎ 09-4842-7777, 09-4473-7777