Your Library Name

Your search returned 1306 results. Subscribe to this search

|
31. การจัดการสารสนเทศเบื้องต้น / by ชัชวาลย์ วงษ์ประเสริฐ. Publication: กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท, 2548 . 218 หน้า : , พิมพ์ครั้งที่ 1 ปี 2548, พิมพ์ครั้งที่ 2 ปี 2549 Date: 2548 Availability: Items available: Central Library (3),

32. เป็น : by ปราบดา หยุ่น. Publication: กรุงเทพฯ : openbooks, 2546 . 101 หน้า Date: 2546 Availability: Items available: Central Library (1),

33. Life / by วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์. Publication: กรุงเทพฯ : openbooks, 2548 . 142 หน้า : Date: 2548 Availability: Items available: Central Library (1),

34. Business / by วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์. Publication: กรุงเทพฯ : openbooks, 2548 . 156 หน้า : Date: 2548 Availability: Items available: Central Library (1),

35. แฟนฉัน from filmmaking to marketing   Publication: กรุงเทพฯ : openbooks, 2546 . 246 หน้า : Date: 2546 Availability: Items available: Central Library (1),

36. ทอล์ค - กะ - ถีบ - ทีนส์ = by วีระธรรม วิชัยรักษากุล. Publication: กรุงเทพฯ : ดอกหญ้ากรุ๊ป, 2545 . 205 หน้า : Date: 2545 Availability: Items available: Central Library (3),

37. แด่นักศึกษา / by คานธี, โมหันทาส การามจันทร์, Publication: กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, 2546 . 254 หน้า : Date: 2546 Availability: Items available: Central Library (3),

38. คู่มือการบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อมและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านสิ่งแวดล้อมของประชาชน สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น /   Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, 2547 . 161 หน้า : Date: 2547 Availability: Items available: Central Library (2),

39. บาปซามูไร / by บุญศักดิ์ แสงระวี. Publication: กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, 2548 . 288 หน้า : Date: 2548 Availability: Items available: Central Library (3),

40. กฎหมายตรา 3 ดวง :   Publication: กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, 2548 . 2 เล่ม : Date: 2548 Availability: Items available: Central Library (6),

41. แซซ 2 ปลายฝันขอบฟ้า / by วัสส์. Publication: กรุงเทพฯ : สถาพรบุ๊คส์, 2548 . 311 หน้า Date: 2548 Availability: Items available: Central Library (3),

42. งานประดิษฐ์ตุ๊กตาและของตกแต่งจากไหมพรม   Publication: กรุงเทพฯ : ส่งเสริมอาชีพ โอทอป, . 56 หน้า : Availability: Items available: Central Library (3),

43. ศิลปะการประดิษฐ์เครื่องประดับ :   Publication: กรุงเทพฯ : ส่งเสริมอาชีพ โอทอป, . 56 หน้า : , OTOP ส่งเสริมอาชีพ หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ Availability: Items available: Central Library (3),

44. เทคนิคการประดิษฐ์และสร้างสรรค์เครื่องประดับ จากเชือกถัก   Publication: กรุงเทพฯ : เพชรกะรัต สติวดิโอ, . 56 หน้า : , งานฝีมือ สร้างงาน สร้างรายได้ Availability: Items available: Central Library (3),

45. เทคนิคสร้างสรรค์การย้อมสี :   Publication: กรุงเทพฯ : ส่งเสริมอาชีพ โอทอป, . 56 หน้า : Availability: Items available: Central Library (3),

    Maxtrix Library
    57/1 Soi Ladprao 30, Chandrakasem, Chatuchak, Bangkok 10900, Thailand
    ☎ 09-4842-7777, 09-4473-7777