Your Library Name

Your search returned 243 results. Subscribe to this search

|
31. รวมบทความทางวิชาการด้านวัฒนธรรม /   Publication: เชียงใหม่ : วิทยาลัยครูเชียงใหม่, 2529 . 1 เล่ม Date: 2529 Availability: Items available: Central Library (1),

32. สมุตตราช ประเพณี 6 ประการ /   Publication: เชียงใหม่ : วิทยาลัยครู, 2524 . 38, 9 หน้า , เอกสารลำดับที่ 5 พ.ศ.2524 Date: 2524 Availability: Items available: Central Library (3),

33. ชีววิทยาพืช = by สมบุญ เตชะภิญญาวัฒน์. Publication: กรุงเทพฯ : จามจุรีโปรดักท์, 2548 . 297 หน้า : Date: 2548 Availability: Items available: Central Library (9),

34. ทำเนียบองค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ /   Publication: กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2548 Date: 2548 Availability: Items available: Central Library (2),

35. เริ่มคิดใหม่ สู่ทำใหม่กับสื่อพื้นบ้านเพื่องานสร้างเสริมสุขภาวะ /   Publication: นนทบุรี : โครงการสื่อพื้นบ้านสื่อสารสุข (สพส.), 2549 . (7), 240 หน้า : Date: 2549 Availability: Items available: Central Library (1),

36. มาเพื่อ บอกรัก แด่อันดามัน / by แพร จารุ. Publication: เชียงใหม่ : พิงคะนที, 2548 . 178 หน้า : Date: 2548 Availability: Items available: Central Library (3),

37. ความพึงพอใจของผู้บริหารและครูผู้สอนเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดกลางและขนาดเล็กในเขตพื้นที่การศึกษาลำพูน เขต 2 = by พิเชษฐ์ บุญสุ Publication: เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, 2550 . ณ, 200 แผ่น : Date: 2550 Availability: No items available:

38. เศรษฐกิจไทย / by อัญชลี เจ็งเจริญ. Publication: เชียงใหม่ : ราชมรรคากรุ๊ป, 2549 . 168 หน้า : Date: 2549 Availability: No items available:

39. สปากับราศี /   Publication: กรุงเทพฯ : กำแก้ว, 2549 . 144 หน้า Date: 2549 Availability: Items available: Central Library (3),

40. ลับลมปมชาติ / by ชัชรินทร์ ไชยวัฒน์. Publication: กรุงเทพฯ : Openbooks, 2548 . 166 หน้า : Date: 2548 Availability: Items available: Central Library (1),

41. คู่มือวิชาการเกษตร /   Publication: เชียงใหม่ : สำนัก, 2547 . 127 หน้า : Date: 2547 Availability: No items available:

42. คู่มือนำเที่ยวหลวงพระบาง / by ศรัณย์ บุญประเสริฐ. Publication: กรุงเทพฯ : สารคดี , 2548 . 184 หน้า : Date: 2548 Availability: Items available: Central Library (1),

43. ประชาธิปัตย์ปราศรัย :   Publication: กรุงเทพฯ : Politikpress, 2547 . 111 หน้า : Date: 2547 Availability: Items available: Central Library (1),

44. การพัฒนาครูแกนนำเพื่อเป็นต้นแบบปฏิรูปการเรียนรู้ โดยใช้ชุดฝึกอบรมสำหรับวิทยากรและระดับกลุ่มโรงเรียน = by สายทอง วิชิตาภา. Publication: เชียงใหม่ : สาขาการวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น กลุ่มวิชาบริหารจัดการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, 2547 . ญ, 165 แผ่น : Date: 2547 Availability: Items available: Central Library (2),

45. การเปรียบเทียบความสัมพันธ์เชิงอำนาจหญิงชายในกฎหมายมังรายศาสตร์กับกฎหมายไทยในมุมมองแนวสตรีนิยม = by ชายไทย รักษาชาติ. Publication: เชียงใหม่ : สาขาการวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น กลุ่มวิชาล้านนาคดีศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันราชภัฏเชียงใหม่, 2547 . ฎ, 317 แผ่น Date: 2547 Availability: Items available: Central Library (2),

    Maxtrix Library
    57/1 Soi Ladprao 30, Chandrakasem, Chatuchak, Bangkok 10900, Thailand
    ☎ 09-4842-7777, 09-4473-7777