Your Library Name

Your search returned 7 results. Subscribe to this search

|
1. รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดโครงสร้าง องค์กร การแบ่งส่วนงานของหน่วยงานใหม่ ในกระทรวงศึกษาธิการ ศาสนา และวัฒนธรรม /   Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานปฏิรูปการศึกษา, 2544 . 223 หน้า Date: 2544 Availability: Items available: Central Library (1),

2. รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดเตรียมระบบการบัญชีและงบประมาณ /   Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานปฏิรูปการศึกษา, 2544 . 89 หน้า Date: 2544 Availability: Items available: Central Library (1),

3. รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดระบบครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา /   Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานปฏิรูปการศึกษา, 2544 . 89 หน้า Date: 2544 Availability: Items available: Central Library (1),

4. รายงานปฏิรูปการศึกษาต่อประชาชน   Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานปฏิรูปการศึกษา, 2544 . 168 หน้า Date: 2544 Availability: Items available: Central Library (3),

5. 108 คูณ 2 ปัญหาปฏิรูปการศึกษา /   Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานปฏิรูปการศึกษา, 2544 . 173 หน้า Date: 2544 Availability: Items available: Central Library (2),

6. ปฏิรูปการศึกษาไทย ในมุมประชาชน   Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานปฏิรูปการศึกษา, 2544 . 100 หน้า Date: 2544 Availability: Items available: Central Library (1),

7. ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น เล่ม 3 = by ปราณี จงสุจริตธรรม. Publication: กรุงเทพฯ : ดวงกมลสมัย, 2544 . 205 หน้า + Date: 2544 Availability: Items available: Central Library (12),

    Maxtrix Library
    57/1 Soi Ladprao 30, Chandrakasem, Chatuchak, Bangkok 10900, Thailand
    ☎ 09-4842-7777, 09-4473-7777